Pregatire Profesionala

DESCRIERE A PREGATIRII PROFESIONALE A TITULARULUI DE CABINET, AVOCAT DR. FLORICĂ CIUTACU

I. ACTIVITATEA DIDACTICĂ


1.1. Predare curs la disciplinele:
1.Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor
2.Drept civil. Introducere. Subiecte
3.Dreptul proprietăţii intelectuale
4.Drept comercial
5.Drept international privat

1.2. Conducere seminarii la disciplinele:
1.Drept civil. Introducere. Subiecte
2.Drept civil. Drepturile reale
3.Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor
4.Dreptul proprietăţii intelectuale
5.Drept comercial
6.Drept international privat

1.3. Conducere proiecte de diplomă:
1.Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor
2.Drept civil. Drepturile reale
3.Drept comercial
4.Dreptul proprietatii intelectuale

1.4. Îndrumare ştiinţifică studenţi:
1.Coordonare lucrări de diploma pentru studenţi
2. Coordonator Cerc de Drept civil pentru studenţi
3. Coordonare comunicări ştiinţifice ale studenţilor
4. Coordonare procese simulate
5. Coordonare activităţi grupe studenţeşti


II. ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ REPREZENTATIVA


2.1. Cercetare ştiinţifică reprezentativă:
- Raportor pentru Romania la Proiectul Immoral Contracts in Europe, coordonat de Comone Core of European Private Law, Torino, Italia, ianuarie 2014;
- Participare La Proiectul Dreptul european al persoanelor, coordonat de Sectiunea Perugia-Assisi a Academiei Privatistilor Europeni cu sediul in Pavia, Italia, condusa de Prof. Antonio Palazzo, membru activ al Academiei, incepand cu decembrie 2011; 
- Participare La Proiectul Public Policy, fundamental rights and horizontal governance in European Law, coordonat de prof. Aurelia Colombi Ciacchi,University of Groningen, The Netherlands, incepand cu luna octombrie 2011;
- Participare la elaborarea Codului European al contractelor, coordonat de Prof.dr. Giuseppe Gandolfi, sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia - incepand cu luna ianuarie 2009;
- Contract de Cercetare cu Universitatea din Fribourg, Elvetia, pentru studiul – Compensaţia (Sett-off) in dreptul romanesc – 2009; finalizat.
- Contract de cercetare cu Institut fur Finanzdienstleistungen e.V, Hamburg, Germania, pentru studiul The legal situation in Romania to the study on the impact of Directive 202/65/EC concerning the distance marketing of consumer fiancial services for the European Commission publicat pe 30 iunie 2008; finalizat.
- Membru al Grupului ESEN – Evaluarea Stării Economiei Naţionale - septembrie 1999: - Participare la elaborarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Economică a României, prezentată la Bruxelles la 20 martie 2000;
- Colaborare la elaborarea Dosarului Legislativ şi a Dosarului Privatizării, părţi ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Economică a României, prezentată la Bruxelles la 20 martie 2000;
- Publicat studiul cu titlul: Regimul juridic al proprietăţii publice şi private în România comparativ cu alte ţări, ESEN II - noiembrie 2002

2.2. Publicat studii de specialitate reprezentative:
- Vanzarea cu pact de rascumparare; în colaborare cu Av. Dr. Artin Sarchizian, în Iustitia, revista editată de Baroul Dolj, nr. 2/2012;
- Vanzarea cu pact de rascumparare; în colaborare cu Av. Dr. Artin Sarchizian in Juridica. Acta Universitatis George Bacovia, Universitatea George Bacovia din Bacau, nr. 2/2012;
- Vânzarea cu pact de răscumpărare, în Revista română de drept al afacerilor, nr. 3/2007; - Cauţiunea reală, în Revista de drept comercial, nr. 2/2007.
- Fidejusiunea sau cauţiunea legală în dreptul românesc (II), în Revista de drept privat, nr. 4/2002, Chişinău, Republica Moldova;
- Despre natura juridică a garanţiei băneşti, cu specială privire asupra garanţiei cerute în transporturile pe căile ferate, în Revista de drept comercial, nr. 5/1998; în colaborare cu cercet. şt. pr. Octavian Manolache. - Fidejusiunea sau cauţiunea legală în dreptul românesc (I), în Revista de drept privat, nr. 3/2002, Chişinău, Republica Moldova;


III.CONFERINŢE

Conferinţe internaţionale. Participare. Comunicări ştiinţifice
1. Comunicare ştiinţifică cu tema: Rolul solidaritatii pasive in garantarea obligatiilor; susţinută in cadrul Conferintei cu tema Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualitate şi perspective. Cu prilejul aniversării jubileului de 80 ani a domnului Prof.dr. Victor Volcinschi, Chişinau, Republica Moldova, aprilie 2013;
2. Comunicare ştiinţifică cu tema: Bunele moravuri și ordinea publică în Noul Cod civil român, susţinută în cadrul Conferinţei internationale cu tema Ordinea publică, bunele moravuri și justiția socială în dreptul privat european - Groningen, Olanda, 26-27 octombrie 2012;
3. Comunicarea ştiinţifică cu tema: Fiducia şi contractul de mandat în dreptul comparat şi în Proiectul Noului Cod civil român, susţinută in cadrul Conferinţei internaţionale de la Pavia, cu prilejul discuţiilor pe marginea Proiectului Codului European al Contractelor, elaborat de Academy of European Private Lawyers, Pavia Italia; iunie 2009;
4. Participare la Conferinţa: Global banking in crisis! Now is the time for Responsible Credit, organizată de ECRC – European Coalition for Responsable Credit (cu sediul la Hamburg, Germania), Londra, Marea Britanie, 13-14 noimebrie 2008; Semnatar al: The Declaration on The Credit Crisis, Iunie 2008 - Autor ECRC Hamburg - http://www.responsible-credit.net/index.php?id=1980&viewid=41438.
5. Participare la a XIV-a Conferinţa anuală a The Common Core of European Private Law, Torino, Italia, 11-12 iulie 2008
6. Participare la Conferinţa internaţională 50 Years of European Contract Law – The Private Law Society and the Common Frame of Reference, Barcelona, Spania, 6-7 iunie 2008, organizată de Society of European Contract Law (SECOLA), cu sediul la Berlin;
7. Participare la Conferinta de la Trier, Germania, cu tema: The Draft of Common Frame of Reference, organizată de Academy of European Law (ERA) - martie 2008;
8. Participare, la a VII-a Conferinţă cu tema: Serviciile financiare, Bruxelles, 14-15 septembrie 2007, organizată de ECRC - European Coalition for Responsable Credit -, cu sediul la Hamburg,;
9. Participare la Conferinţa internaţională cu tema: The Common Frame of Reference and the Future of European Contract Law - Amsterdam, Olanda, 1-2 iunie 2007, organizată de Society of European Contract Law (SECOLA), cu sediul la Berlin.
Conferinţe naţionale. Participare. Comiciări ştiinţifice. Coorganizator
1. Elemente de noutate, pentru profesionisti, din Noul Cod civil. Sinteza noutatilor Noului Cod de procedura civila in materie de arbitraj - conferinta sustinuta la sediul Camerei de Comert si Industrie Brasov, 5 februarie 2014. Coorganizatori: Dr. Florica Ciutacu, Cabinet Avocat Dr. Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Camera de Comerţ şi Industrie Brasov;
2. Participare la Conferinta Dreptul societar in Romania si in Uniunea Europeana. Editia a III-a, organizata de Asociația Română  de Drept și Afaceri Europene (ARDAE), Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române şi Societatea de Ştiinţe Juridice, 20 Noiembrie 2013;
3. Noul Cod civil. Noul Cod de procedura civila. Arbitraj - conferinta sustinuta la sediul Camerei de Comert si Industrie Maramures, 23 octombrie 2013. Coorganizatori: Cabinet Avocat Dr. Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Camera de Comerţ şi Industrie Maramures;
4. Noul Cod civil. Noul Cod de procedura civila - conferinta sustinuta la sediul Camerei de Comert si Industrie Bacău, 5 iulie 2013. Coorganizatori: Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Camera de Comerţ şi Industrie Bacău;
5. Noul Cod civil. Noul Cod de procedura civila. Legea nr. 72/2013 - conferinta sustinuta la sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, 16 mai 2013. Coorganizatori: Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Camera de Comerţ şi Industrie Prahova;
6. Corelația dintre dispozițiile NCC, NCPC, Legea medierii și legislația proprietății intelectuale de drept intern si normele Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (OMPI) - conferinta sutinuta la sediul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, Bucuresti - 9 mai 2013. Coorganizatori: Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
7. Noul Cod civil. Conditiile de validitate ale contractului. Efectele contractului. Garanti personale si garantii reale - conferinta sustinuta la sediul Camerei de Comert si Industrie Buzau, 16 aprilie 2013. Coorganizatori: Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Camera de Comerţ şi Industrie Buzău;
8. Noul Cod civil. Contractul - Nulitate. Varietati de vanzare. Garantii personale si garantii reale, Timisoara, 10 aprilie 2013, conferinta sustinuta la sediul Camerei de Comert si Industrie Timis. Coorganizatori: Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Camera de Comerţ şi Industrie Timiş;
9.Noul Cod civil. Intre traditie si europenizarea Dreptului privat. Probleme teoretice si practice in lumina reglementarii vechiului si a noului Cod civil roman, precum si in contextul Proiectului de Cod civil European - Draft Common Frame of Reference Realizat de Study Group on European Civil Code si Researsch Group on EC Private Law (Acquis Group) Coordonatori Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nolke Proiectului Codului European al Contractelor apărut sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia, Coordonator Prof.univ.dr. Giuseppe Gandolfi, conferinţă susţinută la Baroul Vrancea, in luna mai 2012. Coorganizatori: Asociatia Romana pentru Studiul Dreptului Comparat si al Dreptului International Privat; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Universitatea George Bacovia, Fundatia Bacovia, Baroul Vrancea;
10.Noul Cod civil. Intre traditie si europenizarea Dreptului privat. Probleme teoretice si practice in lumina reglementarii vechiului si a noului Cod civil roman, precum si in contextul Proiectului de Cod civil European - Draft Common Frame of Reference Realizat de Study Group on European Civil Code si Researsch Group on EC Private Law (Acquis Group) Coordonatori Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nolke Proiectului Codului European al Contractelor apărut sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia, Coordonator Prof.univ.dr. Giuseppe Gandolfi, conferinţă susţinută la Universitatea George Bacovia din Bacau, in luna martie 2012. Coorganizatori: Asociatia Romana pentru Studiul Dreptului Comparat si al Dreptului International Privat; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Universitatea George Bacovia şi Fundatia Bacovia din Bacău; Baroul Neamt si Baroul Bacau.
11.Noul Cod civil. Intre traditie si europenizarea Dreptului privat. Garantiile de executare a obligatiilor, conferinţă susţinută la Universitatea Financiar Bancara din Bucuresti, in luna decembrie 2011. Coorganizatori: Asociatia Romana pentru Studiul Dreptului Comparat si al Dreptului International Privat; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Universitatea Financiar Bancara din Bucuresti;
12.Noul Cod civil. Intre traditie si europenizarea Dreptului privat. Probleme practice in lumina reglementarii vechiului si a noului Cod civil roman, precum si in contextul Proiectului de Cod civil European - Draft Common Frame of Reference Realizat de Study Group on European Civil Code si Researsch Group on EC Private Law (Acquis Group)Coordonatori Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nolke Proiectului Codului European al Contractelor apărut sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia, Coordonator Prof.univ.dr. Giuseppe Gandolfi, conferinţă susţinută la sediul Baroului Vrancea in luna noiembrie 2011. Coorganizatori: Asociatia Romana pentru Studiul Dreptului Comparat si al Dreptului International Privat; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Baroul Vrancea; Universitatea Dunarea de Jos din Galati;
13.Noul Cod civil. Intre traditie si europenizarea Dreptului privat. Probleme teoretice si practice in lumina reglementarii vechiului si a noului Cod civil roman, precum si in contextul Proiectului de Cod civil European - Draft Common Frame of Reference Realizat de Study Group on European Civil Code si Researsch Group on EC Private Law (Acquis Group), Coordonatori Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nolke Proiectului Codului European al Contractelor apărut sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia, Coordonator Prof.univ.dr. Giuseppe Gandolfi, conferinţă susţinută la Baroul Salaj, in luna octombrie 2011. Coorganizatori: Asociatia Romana pentru Studiul Dreptului Comparat si al Dreptului International Privat; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Baroul Salaj;
14. Noul Cod civil. Intre traditie si europenizarea Dreptului privat. Garantiile de executare a obligatiilor, conferinţă susţinută la Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi, in luna octombrie 2011. Coorganizatori: Asociatia Romana pentru Studiul Dreptului Comparat si al Dreptului International Privat; Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi;
15.Noul Cod civil. Intre traditie si europenizarea Dreptului privat. Probleme teoretice si practice in lumina reglementarii vechiului si a noului Cod civil roman, precum si in contextul Proiectului de Cod civil European - Draft Common Frame of Reference Realizat de Study Group on European Civil Code si Researsch Group on EC Private Law (Acquis Group)Coordonatori Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nolke Proiectului Codului European al Contractelor apărut sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia, Coordonator Prof.univ.dr. Giuseppe Gandolfi, conferinţă susţinută la Universitatea Valahia din Targoviste, in luna octombrie 2011. Coorganizatori: Asociatia Romana pentru Studiul Dreptului Comparat si al Dreptului International Privat; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Universitatea Valahia din Targoviste;
16.Noul Cod civil. Intre traditie si europenizarea Dreptului privat. Probleme practice in lumina reglementarii vechiului si a noului Cod civil roman, precum si in contextul Proiectului de Cod civil European - Draft Common Frame of Reference Realizat de Study Group on European Civil Code si Researsch Group on EC Private Law (Acquis Group) Coordonatori Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nolke Proiectului Codului European al Contractelor apărut sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia, Coordonator Prof.univ.dr. Giuseppe Gandolfi, conferinţă susţinută la sediul Baroului Prahova in luna octombrie 2011. Coorganizatori: Asociatia Romana pentru Studiul Dreptului Comparat si al Dreptului International Privat; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Baroul Prahova;
17.Noul Cod civil. Intre traditie si europenizarea Dreptului privat. Probleme practice in lumina reglementarii vechiului si a noului Cod civil roman, precum si in contextul Proiectului de Cod civil European - Draft Common Frame of Reference Realizat de Study Group on European Civil Code si Researsch Group on EC Private Law (Acquis Group)Coordonatori Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nolke Proiectului Codului European al Contractelor apărut sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia, Coordonator Prof.univ.dr. Giuseppe Gandolfi, conferinţă susţinută la sediul Universitatii Dunarea de Jos din Galati, in luna septembrie 2011. Coorganizatori: Asociatia Romana pentru Studiul Dreptului Comparat si al Dreptului International Privat; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Baroul Galati, Universitatea Dunarea de Jos din Galati si Camera Notarilor Publici Galati;
18. Garantiile personale si garantiile reale. Probleme practice in lumina reglementarii vechiului si a noului Cod civil roman, a reglementarilor din legile speciale nationale, precum si in contextual Proiectului de Cod civil European - Draft Common Frame of Reference Realizat de Study Group on European Civil Code si Researsch Group on EC Private Law (Acquis Group)Coordonatori Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nolke Proiectului Codului European al Contractelor apărut sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia, Coordonator Prof.univ.dr. Giuseppe Gandolfi, conferinţă susţinută la Baroul Dâmboviţa, în zilele de 22 şi 23 iulie 2011. Organizator: Baroul Damboviţa;
19.Regimul juridic al garanţiilor personale oferite de persoanele fizice. Drept romanesc si Drept comparat.Garanţiile de executare a obligaţiilor în dreptul românesc. Proiectul de Cod civil European - Draft Common Frame of Reference -, elaborat sub coordonarea Prof.univ.dr. Christian von Bar, conferinţă susţinută la Baroul Mehedinţi, în data de 29 ianuarie 2011. Organizatori: Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Baroul Mehedinţi;
20. Garantiile independente in dreptul romanesc si in dreptul comparat, conferinţă susţinută la Baroul Bucureşti, în data de 29 noiembrie 2010. Organizatori: Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Baroul Bucureşti;
21. Garantiile oferite de persoanele fizice. Drept comparat, conferinţă susţinută la Baroul Bucureşti, în data de 25 ianuarie 2010. Organizatori: Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Baroul Bucureşti;
22. Aplicaţii ale dreptului de retenţie, Comunicare ştiinţifică în cadrul Celei de-a XVIII-a Sesiuni ştiinţifice naţionale cu tema Criza economico-financiară – dimensiuni şi interferenţe – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 29-30 mai 2009;
23. Probleme ridicate de practica judiciara in materia garantiilor personale si a garantiilor reale, conferinţă susţinută la Baroul Bucureşti, în data de 30 mai 2009. Organizatori: Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Baroul Bucureşti;
24. Institutii juridice noi continute de Codul civil din 2009 in materia obligatiilor si a contractelor. Elemente de drept comparat, conferinţă susţinută la Baroul Bucureşti, în data de 30 aprilie 2009. Organizatori: Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Baroul Bucureşti;
25. Garantiile de executare a obligatiilor; elemente de drept comparat, cu speciala privire asupra dreptului european, conferinţă susţinută la Baroul Bucureşti, în data de 15 aprilie 2009. Organizatori: Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Baroul Bucureşti.
26. Comunicare ştiinţifică: O încercare preliminară de inventariere: dreptul de proprietate în România. Acte normative de drept intern şi propuneri de lege ferenda. Legislaţia comercială, legislaţia privatizării şi legislaţia investiţiilor în România, în lucarea Un proiect deschis. Evaluarea stării economiei naţionale. Raport pe anul 1999, Academia Română, în colaborare cu conf.univ.dr. Emil Moroianu, în calitate de membru al Grupului ESEN 1 – Evaluarea Stării Economiei Naţionale; septembrie 1999, Snagov.


IV. ACTIVITATE DE ELABORARE ŞI PUBLICARE LUCRĂRI


I. Acte normative adnotate şi îngrijiri ediţii
1. Codul civil
1. F. Ciutacu, Codul civil adnotat, Editura Monitorul Oficial, 2007
2. F. Ciutacu, Codul civil român adnotat, Editura Sigma, 2001
3. F. Ciutacu, Codul civil român adnotat, Editura Teora, Bucureşti, 2000

2. Codul familiei
1. F. Ciutacu, Codul familiei român adnotat, Editura Themis Cart, 2004
2. F. Ciutacu, Codul familiei român adnotat. Legislaţia familiei, Editura Sigma, 2000
3. F. Ciutacu, Codul familiei, Editura Oscar Print, 1999

3. Codul muncii
1. F. Ciutacu, A. Toderascu, Codul muncii. Modele de contracte. Modele de acţiuni, Editura Themis Cart, 2009
2. F. Ciutacu, Codul muncii. Modele de contracte, Editura Themis Cart, 2007 (îngrijire ediţie)
3. F. Ciutacu, Codul muncii. Modele de contracte, Editura Themis Cart, 2004 (îngrijire ediţie)
4. F. Ciutacu, Codul muncii român adnotat. Legislaţia muncii, Editura Sigma, 2001

4. Codul comercial
1. F. Ciutacu, Codul comercial român, Editura Themis Cart, 2008 (îngrijire ediţie)
2. F. Ciutacu, Codul comercial român adnotat, Editura Themis Cart, 2004
3. F. Ciutacu, Codul comercial român adnotat, Editura Sigma, 2001
4. F. Ciutacu, Codul comercial român adnotat, Editura Sigma, 2000

5. Codul de procedură civilă
1. F. Ciutacu, Codul de procedură civilă adnotat, Editura Themis Cart, 2005
2. F. Ciutacu, Codul de procedură civilă adnotat, Editura Sigma, 2000

6. Constituţia României
1. F. Ciutacu, Constituţia României, Editura Themis Cart, 2008 (îngrijire ediţie)
2. F. Ciutacu, Constituţia României, Editura Themis Cart, 2007 (îngrijire ediţie)

II. Culegeri de practică judiciară
1. Drept civil. Introducere. Subiectele
1. F. Ciutacu, Drept civil. Introducere. Subiectele. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
2. F. Ciutacu, Drept civil. Introducere. Subiectele. Culegere de speţe, Editura Monitorul Oficial, 2000

2. Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale
1. F. Ciutacu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
2. F. Ciutacu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale. Culegere de speţe, Editura Lumina Lex, 2001
3. F. Ciutacu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale. Culegere de speţe, ediţia a III-a, Editura Monitorul Oficial, 2000
4. Marilena Uliescu (coordonator), F. Ciutacu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale. Culegere de speţe, ediţia a II-a, Editura Oscar Print, 1999
5. Marilena Uliescu (coordonator), F. Ciutacu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale. Culegere de speţe, ediţia I, Editura Oscar Print, 1998

3. Drept civil Teoria generală a obligaţiilor
1. F. Ciutacu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
2. F. Ciutacu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Culegere de speţe, Editura Sigma, 2001
3. F. Ciutacu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Culegere de speţe, ediţia a II-a, Editura Oscar Print, 1999
4. F. Ciutacu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Culegere de speţe, ediţia I, Editura Oscar Print, 1998

4. Drept civil. Contracte
1. F. Ciutacu, Drept civil. Contracte. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
2. F. Ciutacu, Drept civil. Contracte. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2003
3. Aspazia Cojocaru, F. Ciutacu, Drept civil. Contracte. Culegere de speţe, Tipografia Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, 1999

5. Drept civil. Succesiuni
1. F. Ciutacu, Drept civil. Succesiuni. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
2. F. Ciutacu, Drept civil. Succesiuni. Culegere de speţe, Editura Rolcris, 2001

6. Dreptul familiei
1. F. Ciutacu, Dreptul familiei. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2007
2. F. Ciutacu, Dreptul familiei. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
3. F. Ciutacu, Dreptul familiei. Culegere de speţe, Editura Lucman, 2000

7. Dreptul de proprietate intelectuală
1. F. Ciutacu, Drept civil. Dreptul de proprietate intelectuală. Dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2008
2. F. Ciutacu, Drept civil. Dreptul de proprietate intelectuală. Dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
3. F. Ciutacu, Drept civil. Dreptul de proprietate intelectuală. Dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2003
4. F. Ciutacu, Dreptul de proprietate intelectuală. Dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială. Culegere de speţe, Editura LVS Crepuscul, 2001

8. Drept bancar
1. F. Ciutacu, Drept bancar. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2008
2. F. Ciutacu, Drept bancar. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
3. F. Ciutacu, Drept bancar. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2003

9. Drept comercial
1. F. Ciutacu, Teoria generală a obligaţiilor civile şi comerciale. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2009
2. F. Ciutacu, Drept comercial. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2008
3. F. Ciutacu, Drept comercial. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
4. F. Ciutacu, Drept comercial. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2003
5. F. Ciutacu, Drept comercial. Culegere de speţe, Editura LVS Crepuscul, 2001

10. Dreptul muncii
1. F. Ciutacu, Dreptul muncii. Culegere de speţe, Editura LVS Crepuscul, 2001

11. Drept procesual civil
1. F. Ciutacu, Drept procesual civil. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2009
2. F. Ciutacu, Drept procesual civil. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
3. F. Ciutacu, Drept procesual civil. Culegere de speţe, Editura LVS Crepuscul, 2001

12. Dreptul profesiilor juridice
1. F. Ciutacu, Dreptul profesiilor juridice. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2008


III. Modele de contracte şi modele de acţiuni

1. F. Ciutacu, Modele de contracte şi alte acte juridice. Modele de cerereri şi modele de acţiuni (din toate ramurile dreptului), Editura Themis Cart, 2008
2. F. Ciutacu, Modele de contracte şi alte acte juridice. Modele de cerereri şi modele de acţiuni (din toate ramurile dreptului), Editura Themis Cart, 2004

IV. Cursuri universitare 
1. F. Ciutacu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2009
2. F. Ciutacu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2008
3. F. Ciutacu, Drept internaţional privat. Note de curs, Editura Themis Cart, 2006
4. F. Ciutacu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Note de curs, Editura Themis Cart, 2005
5. F. Ciutacu, Cristian Jora, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Curs universitar, Editura Themis Cart, 2003
6. F. Ciutacu, Cristian Jora, Drept civil. Drepturi reale. Note de curs. Modele de contracte. Modele de acţiuni, Editura Sigma, Bucureşti, 2002

V. Monografii
1. Aurelia Colombi Ciacchi, Stephen Weatherhill (editori) Regulating Unfair Banking Practices in Europe. The case of Suretyships, Editura Oxford Unviersity Press, 2010 (coautor)
2. Handbuch zum deutschen und europäischen Bankrecht, Editura Springer, decembrie 2008 (coautor).
3. F. Ciutacu, Garanţiile de executare a obligaţiilor. Garanţiile personale şi garanţiile reale, Editura Themis Cart, 2006

VI. Îngrijiri ediţii princeps lucrări de Drept
1. Istrate Micescu, Drept civil. Succesiunile ab intestat. Îngrijire ediţie princeps F. Ciutacu, Editura Themis Cart, 2005
2. Istrate Micescu, Drept civil. Teoria generală a drepturilor de creanţă. Îngrijire ediţie princeps F. Ciutacu, Editura Themis Cart, 2004

VII. Studii. Articole. Comentarii. Recenzii. Comunicări ştiinţifice. Contracte de cercetare
1. Rezerva dreptului de proprietate in dreptul comparat, in colaborare cu Dr. Vlad Mihai Dorel si Mitroi Cristian, pe juridice.ro, 23 septembrie 2014
2. Recenzie la lucrarea Drept procesual civil. Partea generala, Editura Cartier Juridic, autor Alexandru Prisac, Republica Moldova, septembrie 2013;
3. Garantiile personale privite din punct de vedere diacronic, Juridice.ro, 21 mai 2013;
4. Garantiile de executare a obligatiilor, Juridice.ro, 15 mai 2013;
5. Rolul solidaritatii pasive in garantarea obligatiilor; comunicare stiintifica sustinuta in cadrul Conferintei de la Chisinau, Republica Moldova, aprilie 2013, publicată în revista conferinţei si pe Juridice.ro, 15 aprilie 2013;
6. Quo vadis legislator?, in Juridice.ro, 1 aprilie 2013;
7. Participare La Proiectul Imoral Contracts in Europe, coordonat de Comone Core of European Private Law, Torino, Italia, incepand cu luna martie 2012;
8. Participare La Proiectul Dreptul european al persoanelor, coordonat de Sectiunea Perugia-Assisi a Academiei Privatistilor Europeni cu sediul in Pavia, Italia, condusa de Prof. Antonio Palazzo, membru activ al Academiei, incepand cu decembrie 2011; 
9. Participare La Proiectul Public Policy, fundamental rights and horizontal governance in European Law, coordonat de prof. Aurelia Colombi Ciacchi,University of Groningen, The Netherlands, incepand cu luna octombrie 2011
10. Vanzarea cu pact de rascumparare; în colaborare cu av. Dr. Artin Sarchizian, in Juridica. Acta Universitatis George Bacovia, Universitatea George Bacovia din Bacau, nr. 2/2012
11. Vanzarea cu optiune de rascumparare; în colaborare cu av. Dr. Artin Sarchizian, în juridice.ro/15 noiembrie 2011;
12. Conventia matrimoniala; în colaborare cu av. Dr. Artin Sarchizian, în euroavocatura.com/1 noiembrie 2011;
13. Unele consideratii privind efectul particular al reprezentarii succesorale in Noul Cod civil; în colaborare cu av. Dr. Artin Sarchizian, în juridice.ro/23 august 2011;
14. Pactul de opţiune şi promisiunea de a contract în Noul Cod civil; în colaborare cu Av. Dr. Artin Sarchizian, în juridice.ro/10 august 2011;
15. Mijloace juridice de protecţie a creditului. Acţiunea pauliană; în colaborare cu Av. Dr. Artin Sarchizian, în juridice.ro/30 iulie 2011;
16. Aplicaţii ale dreptului de retenţie, Comunicare ştiinţifică în cadrul Celei de-a XVIII-a Sesiuni ştiinţifice naţionale cu tema Criza economico-financiară – dimensiuni şi interferenţe - Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 29-30 mai 2009
17. Contract de Cercetare cu Universitatea din Fribourg, Elvetia, pentru studiul – Compensaţia (Sett-off) in dreptul romanesc – 2009
18. Participare la elaborarea Codului European al contractelor, coordonat de Prof.dr. Giuseppe Gandolfi, sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia - incepand cu luna ianuarie 2009
19. Contract de cercetare cu Institut fur Finanzdienstleistungen e.V, Hamburg, Germania, pentru studiul The legal situation in Romania to the study on the impact of Directive 202/65/EC concerning the distance marketing of consumer fiancial services for the European Commission publicat pe 30 iunie 2008
20. Garanţiile neloiale în România, în Analele Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Seria Drept, 2008
21. Caracterul accesoriu al contractului de fidejusiune, în Analele Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Seria Drept, 2007
22. Cauţiunea reală, în Revista de drept comercial, nr. 2/2007
23. Vânzarea cu pact de răscumpărare, în Revista română de drept al afacerilor, nr. 3/2007
24. Dreptul de retenţie. Aplicaţii legislative ale dreptului de retenţie în materie civilă, în Momcilo Luburici, Nicolae Neacşu, Viorica Ionaşcu, Ion Ionescu (coordonatori), Provocări ale aderării României la Uniunea Europeana. Vol. I, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007
25. Garanţiile de executare a obligaţiilor. Consideraţii generale asupra garanţiilor. Garanţiile personale: generalităţi; evoluţia garanţiilor personale, în Momcilo Luburici, Nicolae Neacşu, Viorica Ionaşcu, Ion Ionescu (coordonatori), 330 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir, personalitate marcantă a culturii europene, Editura Sylvi, Bucureşti, 2004, vol. II
26. Garanţiile independente, în Analele Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Seria Drept, 2003
27. Consideraţii generale privind garantarea obligaţiilor, în Momcilo Luburici, Ion Ionescu, Nicolae Neacşu, Viorica Ionaşcu (coordonatori), Integrarea României în structurile euro-atlantice. Efecte economice, sociale, politice şi juridice, Tipografia Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 2003
28. Regimul juridic al proprietăţii publice şi private în România, comparativ cu alte ţări, ESEN II, noiembrie 2002
29. Fidejusiunea sau cauţiunea legală în dreptul românesc (I), în Revista de drept privat, nr. 3/2002, Chişinău
30. Fidejusiunea sau cauţiunea legală în dreptul românesc (II), în Revista de drept privat, nr. 4/2002, Chişinău
31. Garanţiile creditorului, în Revista Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, nr. 20/2001, 15 martie-15 aprilie 2001
32. Locul plăţii preţului în contractul de vânzare-cumpărare comercială, în Analele Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Seria Drept, 1999
33. O încercare preliminară de inventariere: dreptul de proprietate în România. Acte normative de drept intern şi propuneri de lege ferenda. Legislaţia comercială, legislaţia privatizării şi legislaţia investiţiilor în România, în lucarea Un proiect deschis. Evaluarea stării economiei naţionale. Raport pe anul 1999, Academia Română; în colaborare cu conf. univ. dr. Emil Moroianu
34. Regimul juridic al terenurilor după destinaţia lor, în Analele Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Seria Drept, 1998
35. Despre natura juridică a garanţiei băneşti, cu specială privire asupra garanţiei cerute în transporturile pe căile ferate, în Revista de drept comercial, nr. 5/1998; în colaborare cu cercet. şt. pr. Octavian Manolache
36. Fidejusiunea. Justificare. Delimitare. Noţiune. Terminologie, în Analele Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Seria Drept, 1997

VIII. Traduceri şi îngrijiri ediţii lucrări de drept
1. Studii de Drept privat comparat, Autor Martijn Hesselink (profesor la Universitatea din Amsterdam), Editura Themis Cart, 2008 2. Studii de drept privat, Autor Aurelia Colombi Ciacchi (profesor la Universitatea din Bremen), Editura Themis Cart, 2008
3. Sistemul normativ şi soluţiile inovatoare ale Codului european al contractelor, Autor Lucilla Gatt (profesor la Universitatea Sour Orsola Benincasa, Napoli), Editura Themis Cart, 2008
4. Dreptul comparat şi europenizarea dreptului privat, Autor Reinhard Zimmermann (director al Institutului Max-Plank, Hamburg), Editura Themis Cart, 2009
5. Contribuţia franceză la dreptul european al contractelor, Autor Ole Lando (profesor la Universitatea din Copenhaga), Editura Themis Cart, 2009
6. Aurelia Colombi Ciachi, Garanţiile personale oferite de persoane fizice. Studiu de drept comparat, coordonare traducere şi îngrijire ediţie, Editura Themis Cart, 2009

IX. Redactor lucrări din domeniul Dreptului şi din alte domenii
XII-eme journe jouridiques franco-roumains. Constanza. 2003, Studii de drept privat comparat, Editura Themis Cart, 2004 - redactor
Simona Maria Vrăbiescu Kleckner, O mărturie provocată. 1995-2000, Editura Themis Cart, 2004 – redactor şef
George G. Vrăbiescu, Cursuri de drept procesual penal şi de Criminalistică. Nicolae G. Vrăbiescu, Articole, comentarii, opinii juridice, sociale şi politice, Editura Themis Cart, 2009 – redactor şef
Ioan Sântea, Nopţi sângerânde, Editura Themis Cart, 2010 – redactor
Ioan Sântea, Tiberiu Bogdan, Psihologie Judiciară, Editura Themis Cart, 2010 – redactor
Ioan Sântea, Viaţa ca o descoperire, Editura Themis Cart, 2010 – redactor
Preot Mihai Vânătoru, Şi noi am fost acolo... La porţile cerului sau Slujitori ai sfintelor altare din vechile judeţe Olt şi Romanaţi în cele două războaie mondiale, Editura Themis Cart, 2010 – redactor

X. Lucrări în curs de publicare pentru anii 2013-2014, cu contracte încheiate (autorat, coautorat, îngrijiri ediţii, coordonare traduceri, redactor):
1. Mustapha Mekki. Buna credinţă şi loialitatea contractuală în Proiectul de Cod civil european, coordonare traducere şi îngrijire ediţie, Editura Themis Cart, 2014
2. Reinhard Zimmermann şi colab., Cadrul comun de referinţă pentru dreptul privat european -opţiuni politice şi probleme de codificare, coordonare traducere şi îngrijire ediţie, Editura Themis Cart, 2014
3. Antoni Vaquer Aloy, Problema transplanturilor legale, coordonare traducere şi îngrijire ediţie, Editura Themis Cart, 2014
4. F. Ciutacu. Garanţii personale, Editura Themis Cart, 2014
5. Christian von Bar şi colab. Proiectul de Cod civil European (Draft Common Frame of Reference), coordonare traducere şi îngrijire ediţie, Editura Themis Cart, 2014
6. F. Ciutacu. Garanţiile reale, Editura Themis Cart, 2015
7. Giuseppe Gandolfi, Codul european al contractelor elaborat de Academia Privatiştilor Europeni din Pavia. Cartea I Contractele în general. Cartea a II-a. Titlul I. Contractul de vânzare-cumparare, coordonare traducere şi îngrijire ediţie, Editura Themis Cart, 2015
8. Principiile Dreptului European al Contrctelor, Asociation Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Francais si Societe de Legislation Compare. Ediţie îngrijită de Benedicte Fauvarque-Cosson şi Denis Mazeaud, în colaborare cu Jean-Baptise Racine, Laura Sautonie, Aline Tenenbaum şi Guillaume Wicher, coordonare traducere şi îngrijire ediţie în limba română, Editura Themis Cart, 2015
9. F. Ciutacu. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2015 10. F. Ciutacu. Codul civil din 2009 şi Codul civil de la 1864. prezentare comparativă, Editura Themis Cart, 2015
11. Filippo Ranieri, Dreptul civil francez şi cultura juridică franceză în doctrina germană actuală: o ruptura defintivă?, coordonare traducere şi îngrijire ediţie, Editura Themis Cart, 2015
12. F. Ciutacu. Dreptul de retenţie, Editura Themis Cart, 2015

XI. Membru in colegiile de reactie ale unor reviste de specialitate:
1. Revista Juridica. Acta Universitatis George Bacovia, Universitatea George Bacovia din Bacau, incepand cu nr. 2/2012
1. Revista Romana de Alternative Dispute Resolution, incepand cu luna ianuarie 2014

XII. Citări în lucrări de specialitate (selecţie):
1. Dr. Liviu Pop, Dr. Iount-Florin Popa, Dr. Stelian Ioan Vidu, Tratat elemntar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, 2012, p. 793. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Garanţiile de executare a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2006
2. Gabriel Boroi, Alexandru Ilie, Comentariile la Codul civil. Art. 2279-2499, Editura Hamangiu, 2013, p. 3, p. 452. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Garanţiile de executare a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2006
3. Aurelia Colombi Ciacchi, Garanţiile oferite de persoane fizice, Editura Themis Cart, 2009, traducere de Florin Ciutacu, p. 29. Lucrarea citată: Regulating Unfair Banking Practices in Europe. The case of Suretyships, Oxford Unviersity Press, 2010
4. Cosmin Dariescu, Fundamentele Dreptului internaţional privat, Editura Universul Juridic, 2012, p.18. Lucrarea citată: Drept internaţional privat, Editura Themis Cart, 2006. 5. Cristian Jora, Drept civil. Drepturile reale. In Noul Cod civil, Editura Universul Juridic, 2012, p. 20, p. 22, p. 57, p. 62, p. 104, p.118, p. 121, p. 128, p. 157, p. 166, p. 171, p.220, p.226, p. 235, p. 302, p. 357, p. 364. Lucrarea citată: Cristian Jora, Florin Ciutacu, Drept civil român. Drepturile reale, Editura Sigma, 2002
6. Lucian Bojin, Câteva reflecţii în perspectiva unei teorii generale a nulităţii hotărârrilor generale a acţionarilor, în Pandectele Române, nr. 2 din 2010, pag. 51. Lucrarea citată: F. Ciutacu, Drept comercial. Culegere de speţe. Modele de contracte. Modele de acţiuni. Legislaţie, Editura Themis Cart, Slatina, 2005, p.44.
7. Nora Andreea Drăghie, Excepţia de neexecutare a contractului, în Pandectele Române, nr. 1-2010, p. 74, p. 79, p. 82, p. 87, p. 88. Lucrarea citată: F. Ciutacu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Note de curs, Editura Themis Cart, Slatina, 2005. 8. Ştefan Dumitru, Creanţe garantate în procedura insolvenţei, în Revista română de drept al afacerilor, nr. 3 din 2007, p.36. Lucrarrea citată: Garanţiile de executare a obligaţiilor. Garanţiile personale şi reale, Editura Themis Cart, 2006.
9. Aurelia Colombi Ciacchi, Suretyship by private person, în Towards a European Civil Code. 4th revised an expanded edition. Edited by: Arthur S. Hartkamp, Martijn W. Hesselink, Ewoud Hondius, C. Mak, Edgar Du Perron, Editura Wolters Kluver, 2010, p. 824. Lucrarea citată: regulating unfair Banking Practice in Europe. The Case of Personal Suretzships, Editura Oxford University Pres, 2010.
10. Adrian Ştefan Sacalschi, Schriftenreihe, Des Verbandes Deutscger Pfandbriefbanken, „Flexibilität der Grundpfandrechte in Europa“, Band II. ERGEBNISSE DES WORKSHOPS VOM SEPTEMBER 2007 IN BERLIN.Otmar M. Stöcker (Red.). VERBAND DEUTSCHER PFANDBRIEFBANKEN, Berlin, 2007 p. 52. Lucrarea citată: Garanţiile de executare a obligaţiilor. Garanţiile personale şi garanţiile reale, Editura Themis Cart, 2006.
11. Dorina Alexandra Zamfir, Capacitatea juridică a instituţiilor de credit. Teză de doctorat, Sibiu, 2011. Lucrări citate : Ciutacu, Florin, Drept bancar.Culegere de speţe. Modele de contracte, Ed.Themis Cart, Bucureşti, 2005; Ciutacu, Florin, Drept bancar.Culegere de speţe. Modele de contracte. Ed.Themis Cart, Bucureşti, 2008.v 12. Nadia Cerasela Anitei, Roxana Alina Petraru, Didactica predării ştiinţelor administrative, p.275. Lucrarea citată: Ciutacu, Florin, Drept bancar.Culegere de speţe. Modele de contracte. Ed.Themis Cart, Bucureşti, 2008
13. Eduard Ion Istrătescu, Regimul juridic al societăţii bancare, Teză de doctorat, Bucuresti, 2010. Lucrări citate: Ciutacu, Florin, Drept bancar.Culegere de speţe. Modele de contracte. Ed.Themis Cart, Bucureşti, 2008
14. Mihaela Tofan, Reglementarea românească a dreptului de a demisiona, în Analele Ştiinţifice ale Universitaţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Ştiinţe Economice, 2004-2005, Tomul L/LI. Lucrarea citată : Florin Ciutacu, Dreptului muncii.Culegere de speţe, Editura Crepuscul, Ploieşti.
15. Maria Magdalena Duţă, Raspunderea asociatilor in societatea in nume colectiv - Cesiunea partilor de interes, retragerea, excluderea sau decesul asociatilor, în Tribuna Economică. Lucrarea citiată: Florin Ciutacu, Drept Comercial, Culegere de spete, Editura Themis Cart, 2005.
16. Mariana Rudăreanu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editia a III-a revazuta si adaugita, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, 2006, p. 15, p. 16, p. 30, p. 40, p. 54, p. 62, p. 69, p. 70, p. 72, p. 88, p. 89, p. 101. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Cristian Jora, Drept civil, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Themis Cart, Bucureşti, 2003
17. Ilie A. Alexandru, Garanţiile reale mobiliare. Teză de doctorat, 2011. Lucrarea citată: Garanţiile de executare a obligaţiilor. Garanţiile personale şi garanţiile reale, Editura Themis Cart, 2006.
18. Cătălin-Gabriel Stănescu, Judicial contract in interpretation in Romania and Germany, Central European University, Budapesta, 2011, p. 9, p. 15, p. 30, p. 32, p. 33, p. 34, p. 37, Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Codul civil adnotat, Editura Teora, 2000
19. Florescu Cristina-Maria, Răspunderea civilă profesionala. Teză de doctorat. Coordonator: Prof.univ.dr. Gabriel Boroi, Universitatea Nicolae Titulescu. Facultatea de Drept, 2010. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Codul civil adnotat, Editura Sigma, 2001
20. Alina–Daniela Şancu, Incursiune în labirintul paternităţilor, în volumul Valerius M. Ciucă, Codrin Macovei, Septimiu Panainte, Şcoala Dreptului organic. Aplicaţiile cercului de hemeneutică juridica Şcoala Dreptului organic. Editura Junimea, Iaşi, 2007, p. 220. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Codul civil adnotat, Editura Teora, 2000.
21. Irina Elyzabeth, Anghel Dorin şi colab., Comentarii la art. 451-482 din Noul Cod civil (Adopţia), in Jurispedia, ianuarie 2012, Lucrarea citată: Florin Ciutacu Codul familiei român adnotat, Themis Cart, 2004.
22. Lect. univ. dr. Mangu Codruţa Elena, Riscul în principalele contracte civile potrivit Noului Cod civil (contractul de vânzare-cumpărare; contractul de locaţiune; contractul de arendare; contractul de antrepriză), Editura Universul Juridic, 2013, p. 7. Lucrarea citată: Cristian Jora, Florin Ciutacu. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2003
23. Adrian Tamba, Despre antichreză sau gajul imobiliar, în Studia Universitatis Babeş Bolyai, nr. 1/2012. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Garanţiile de executare a obligaţiilor. Garanţiile personale şi garanţiile reale, Editura Themis Cart, 2006
24. Maria Magdalena Duţă, Răsăunderea societăţilor comerciale şi răspunderea asociaţilor în raporturile cu terţii. Teză de doctorat. Academia de Sutdii Economice, 2009. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Drept comercial. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005.
25. Voiculescu Ion Cătălin, Studiu cu privire la efectele contractului civil, principala specie a actului juridic civil. Teză de doctorat, 2003. Lucrarea citată: Cristian Jora, Florin Ciutacu. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2003
26. Manta Claudiu, Apărarea mediului prin mijloace de drept penal. Teză de doctorat. Universitatea Nicolae Titulescu. Facultatea de Drept, 2009. Lucrarea citată: Cristian Jora, Florin Ciutacu. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2003
27. Dumitru Dobrev, Lărgirea sferei acţiunii directe în raport cu reglementările comunitare, Dreptul Românesc în condiţiile post-aderării la Uniunea Europeană, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008. Lucrarea citată: Cristian Jora, Florin Ciutacu. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2003
28. Lect dr. Anca Rotman, Dreptul muncii. Suport de curs pentru ID, Universitatea Hyperion. Facultatea de Drept şi Administraţie publică. Lucrarea citată: Florin Ciutacu. Dreptul muncii. Culegere de speţe, Editura Crepuscul, Ploieşti, 2002
29. Andreea Dana Dumitrescu, Consideraţii despre procesul verbal de contravenţie şi prezumţia sa de legalitate, în Strategii manageriale, Revista editată de Universitatea Constantin Brâncoveanu, Piteşti, nr. 2/2009, Editura Independenţa Economică, p. 21. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Codul civil adnotat, Editura Monitorul Oficial, 2007
30. Dan Dobre, Fundamentele civile ale titlurilor comerciale de valoare. Teză de doctorat, Coordonator Acad.Prof.univ.dr. Ion Dogaru, 2010, p.227. Lucrarea citată: F. Ciutacu, Codul comercial român adnotat, Editura Sigma, Bucureşti, 2000
31. Alexandru Mihnea Găină, Garanţiile reale mobiliare de executare a obligaţiilor civile şi comerciale. Teză de doctorat, Coordonator Acad.Prof.univ.dr. Ion Dogaru, 2009. Lucrarea citată: Ciutacu, F., Garanţiile de executare a obligaţiilor. Garanţiile personale şi garanţiile reale, Ed. Themis Cart, Bucureşti, 2006
32. Dan Lupaşcu, Dreptul familiei, Editura Rosetti, 2005. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Dreptul familiei. Culegere de speţe, Editura Lucman, Bucureşti, 2000 33. Răzvan Dincă şi Radu Rizoiu, Notă explicativă la Decizia civilă a Curţii de Apel Cluj nr. 728 din 24 aprilie 2003, în Pandectele Române, nr. 6/2004, p. 123. Lucrarea citată: Cristian Jora, Florin Ciutacu. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2003
34. Radu I Motica, Ernest Lupan, Teoria genarală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 10, p. 471. Lucrarea citată: Cristian Jora, Florin Ciutacu. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2003
35. Vlad Mihai Dorel, Actiunea in concurenta neloiala, Editura Universitara, Bucureşti, 20011. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Dreptul proprietatii intelectuale. Dreptul de autor. Dreptul de proprietate industriala. Culegere de spete, legislatie, modele de contracte, Editura Themis Cart, 2003
36. Ioan Adam, Drept civil. Obligatiile faptul juridic. In reglementarea NCC, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2013, Lucrare citata: Florin Ciutacu, Drept. Civil. Teoria generala a obligatiilor, Culegere de spete, Editura Oscar Print, 1999

V. MEMBRU SI MEMBRU FONDATOR ÎN ASOCIAŢII NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE


1. Membru al Grupului ESEN 1 – Evaluarea Stării Economiei Naţionale - septembrie 1999
2. Membru ESEN 2 – Evaluarea Stării Economiei Naţionale, 2001-2002
3. Membru al SECOLA (Society of European Contract Law), începand cu luna mai 2007
4. Membru al EALE – European Association of Law and Econimics, începând cu luna august 2007
5. Membru al ECRC – European Coalition for Responsable Credit, începând cu luna august 2007
6. Colaborator Centre for Economic & Social Inclusion, Londra, Marea Britanie, începând cu anul 2007
7. Colaborator National Community Reinvestment Coalition, Washington, DC, SUA, începând cu anul 2007
8. Colaborator ERA – Academy of European Law, începând cu luna octombrie 2007
9. Membru al SGJ - Social Group Justice, începând cu luna aprilie 2008
10. Membru COR – The Common Core of European Private Law, Torino, Italia, începând cu luna iunie 2009
11. Membru al Asociatie Prietenilor Max-Planck-Institüt für aüslandisches und internationals privatrecht, cu sediul la Hamburg, Germania, începând cu anul 2009
12. Membru activ al Academy of European Private Lawyers, Pavia Italia, începând cu luna ianuarie 2009
13. Membru al Center of European Studies, Columbia University, USA, incepand cu luna septembrie 2011
14. Membru Asociatia Romana de Drept si Afaceri Europene (ARDAE), începând cu anul 2013
15. Fondator şi Preşedinte al Asociaţiei Române pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat
16. Fondator şi Preşedinte al Asociaţiei Române pentru Studiul Dreptului Bancar şi al Pieţei de Capital


VI. ASOCIAT IN STRUCTURI SOCIETARE CU SPECIFIC JURIDIC

1. Fondator al Editurii Themis Cart, editură cu profil juridic, începând cu anul 2002

VII. AVOCAT

1. Avocat definitiv în Baroul București - Cabinet de Avocat Dr. Florică CIUTACU

VIII. ARBITRU ŞI MEDIATOR


Arbitru și mediator – Centrul de Arbitraj și Mediere, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale – începând cu luna februarie 2013
Arbitru VIAC – Vienna International Arbitral Center – începând cu luna iulie 2012
Membru LCIA – The London Court of International Arbitration – începând cu luna ianuarie 2013
Arbitru – Curtea de Arbitraj Comercial International din Sofia, Bulgaria – începând cu anul 2014
Candidat Arbitru – Curtea de Arbitraj Internaţionl de pe lăngă Camera de Comerţ şi Industrie a României
Arbitru – Curtea de Arbitraj Comercial si Maritim de pe lăngă Camera de Comerţ, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta – începând cu anul 2013
Arbitru – Curtea de Arbitraj Comercial de pe lăngă Camera de Comerţ şi Industrie Arges – începând cu anul 2013
Arbitru – Curtea de Arbitraj de pe lăngă Camera de Comerţ şi Industrie Brasov – începând cu anul 2013
Arbitru – Curtea de Arbitraj Comercial de pe lăngă Camera de Comerţ şi Industrie Iasi – începând cu anul 2013
Arbitru – Curtea de Arbitraj de pe lăngă Camera de Comerţ şi Industrie Maramures
Arbitru – Curtea de Arbitraj de pe lăngă Camera de Comerţ şi Industrie Dolj
Colaborator - Associazione Italiana per l'Arbitrato (A.I.A) - începând cu luna februarie 2013


IX. DECORAŢII

1. Ordinul Naţional Serviciul Credincios, în grad de Ofiţer, conferit de Preşedintele României , cu prilejul Zilei de 1 Decembrie 2000, Ziua Naţională a României, prin Decretul nr. 552 din 1 Decembrie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 1 Decembrie 2000, cu specificaţia: pentru activitatea conştiincioasă şi eficientă în Preşedinţia României, în calitate de expert şi consilier-coordonator al Departamentului Juridic al Preşedinţiei României


XI. Redactor lucrări din domeniul Dreptului şi din alte domenii 

1. XII-eme journe jouridiques franco-roumains. Constanza. 2003, Studii de drept privat comparat, Editura Themis Cart, 2004 - redactor
2. Simona Maria Vrăbiescu Kleckner, O mărturie provocată. 1995-2000, Editura Themis Cart, 2004 – redactor şef
3. George G. Vrăbiescu, Cursuri de drept procesual penal şi de Criminalistică. Nicolae G. Vrăbiescu, Articole, comentarii, opinii juridice, sociale şi politice, Editura Themis Cart, 2009 – redactor şef
4. Ioan Sântea, Nopţi sângerânde, Editura Themis Cart, 2010 – redactor
5. Ioan Sântea, Tiberiu Bogdan, Psihologie Judiciară, Editura Themis Cart, 2010 – redactor
6. Ioan Sântea, Viaţa ca o descoperire, Editura Themis Cart, 2010 – redactor
7. Preot Mihai Vânătoru, Şi noi am fost acolo... La porţile cerului sau Slujitori ai sfintelor altare din vechile judeţe Olt şi Romanaţi în cele două războaie mondiale, Editura Themis Cart, 2010 – redactorXII. Lucrări în curs de publicare pentru anii 2015-2016, cu contracte încheiate (autorat, coautorat, îngrijiri ediții, coordonare traduceri, redactor):

1. Mustapha Mekki. Buna credință și loialitatea contractuală în Proiectul de Cod civil european, coordonare traducere și îngrijire ediție, Editura Themis Cart, 2014.
2. Reinhard Zimmermann și colab., Cadrul comun de referință pentru dreptul privat european -opțiuni politice și probleme de codificare, coordonare traducere și îngrijire ediție, Editura Themis Cart, 2014.
3. Antoni Vaquer Aloy, Problema transplanturilor legale, coordonare traducere și îngrijire ediție, Editura Themis Cart, 2014.
4. F. Ciutacu. Garanții personale, Editura Themis Cart, 2014.
5. Christian von Bar și colab. Proiectul de Cod civil European (Draft Common Frame of Reference), coordonare traducere și îngrijire ediție, Editura Themis Cart, 2014.
6. F. Ciutacu. Garanțiile reale, Editura Themis Cart, 2015.
7. Giuseppe Gandolfi, Codul european al contractelor elaborat de Academia Privatiștilor Europeni din Pavia. Cartea I Contractele în general. Cartea a II-a. Titlul I. Contractul de vânzare-cumparare, coordonare traducere și îngrijire ediție, Editura Themis Cart, 2015.
8. Principiile Dreptului European al Contrctelor, Asociation Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Francais si Societe de Legislation Compare. Ediție îngrijită de Benedicte Fauvarque-Cosson și Denis Mazeaud, în colaborare cu Jean-Baptise Racine, Laura Sautonie, Aline Tenenbaum și Guillaume Wicher, coordonare traducere și îngrijire ediție în limba română, Editura Themis Cart, 2015.
9. F. Ciutacu. Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Editura Themis Cart, 2015 10. F. Ciutacu. Codul civil din 2009 și Codul civil de la 1864. prezentare comparativă, Editura Themis Cart, 2015.
11. Filippo Ranieri, Dreptul civil francez și cultura juridică franceză în doctrina germană actuală: o ruptura defintivă?, coordonare traducere și îngrijire ediție, Editura Themis Cart, 2015.
12. F. Ciutacu. Dreptul de retenție, Editura Themis Cart, 2015.