Evenimente

CONFERINTE, SEMINARII, INTERVIURI, COMUNICATE DE PRESA, INTREVEDERI, PUBLICATII

Recente:București 25 mai, 2016

Cea de-a XII-a ediție a Conferinţei Dreptului Afacerilor - Drept societar, drept fiscal și insolvența

Editura C.H. Beck, în parteneriat cu SCA Piperea şi Asociaţii și Facultatea de Drept a organizat vineri 20 și respectiv sâmbătă 21 mai, cea de-a XII-a ediţie a Conferinţei Dreptului Afacerilor - Drept societar, drept fiscal și insolvența, eveniment dedicat practicienilor dreptului (avocaţi, practicieni în insolvenţă, magistraţi, executori judecătoresti, notari, registratori de proprietate, recuperatori de creanţe), dar şi oamenilor de afaceri, sindicatelor şi patronatelor.

În cadrul conferinței au fost dezbătute subiecte de actualitate precum abuzul de drept de vot în societățile comerciale, schimbarea prototipului societar: de la societatea pe acțiuni, la societatea cu răspundere limitată, reorganizarea judiciară și ajutorul de stat, recalificarea tranzacțiilor de către autoritatea fiscală, insolvența vs darea în plată, respectiv aspecte inedite cu privire la reorganizarea judiciară.

Evenimentul a fost susținut de reprezentanți ai Ministerului Justiției, Consiliului Concurenței Tribunalului Bucureşti, Baroului Dolj, Curții de Conturi, Curții de Apel Brașov și specialişti, cadre didactice şi practicieni în Dreptul Afacerilor (judecători, avocaţi, practicieni în insolvenţă, specialişti bancari) atât din Bucureşti, cât şi din țară.

Moderatorul celor trei panele, pe parcursul celor două zile a fost domnul Prof. univ. dr. Gh. Piperea, partener coordonator SCA Piperea și Asociaţii. Conferința a fost deschisă de Conf. Univ. Dr. Flavius-Antoniu Baias, decanul Facultății de Drept, Universitatea București, care a subliniat în cuvântul de deschidere importanța și utilitatea unui astfel de eveniment anual, declarându-se mândru să fie gazda unui eveniment atât de important.

În primul panel au luat cuvântul domnul Prof. Univ. Dr. Radu Catană, Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca, urmat de Consilierul juridic SIF Transilvania, ale căror expuneri au atins tema “Abuzului de drept de vot în societățile comerciale”. Cei doi au fost urmați de către Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, care a afirmat faptul că dreptul concurenței are avantajul de a fi mult mai stabil decât alte zone de legislații iar legea insolvenței: "Imi place! Pare să fie o metoda mai simplă de restructurare și suferă toată lumea".

Conferința a continuat cu dezbaterea doamnei judecător Mădălina Afrăsinie, Președintele Secției a VI-a litigii cu profesioniștii, din cadrul Tribunalului București, care a supus discutiei tema"Potențialul de deturnare a scopului reglementării unei instituții: cererea de intervenție la Registrul comerțului". Printre altele doamna judecător a menționat faptul că „una dintre greșelile din acuratețea legiuitorului român este păstrarea soluționării cererii de intervenție după vechiul cod de procedură civilă” și că “din 2009 până în prezent practica a trasat condițiile în care o cerere de intervenție poate să fie admisibilă” iar dacă “vrei sa paralizezi o societate comerciala, introduci o cerere de intervenție”.

Domnul Conf. Univ. Dr. Lucian Săuleanu, decanul Baroului Dolj a avut o expunere cu tema “Schimbarea prototipului societar: de la societatea pe acțiuni, la societatea cu răspundere limitată”, analizând că "se impune reglementarea acțiunii în răspunderea administratorului și recunoașterea calității procesuale active asociatului în promovarea unei astfel de acțiuni și considerarea ca nescrise a clauzelor din actul constitutiv prin care se condiționează de existența unei A.G.A”.

Primul panel s-a încheiat cu expunerea domnului Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc, partener B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, despre “Garanții și executări silite asupra părților sociale" menționând faptul că: "Textul care permite explicit executarea părților sociale art. 66 alin. 2, s-ar putea să nu fie ușor de invocat în favoarea unui creditor chirograf” și că “Pe temeiul certificatului de adjudecare a parții sociale Registrul Comerțului intră pe propria lui logică și începe să ceară acele documente din normele care au fost adoptate în 2008 - transmiterea convențională, transmiterea prin succesiune".

Cel de-al doilea panel a fost deschis de Adrian Măniuțiu, analist economic, jurnalist Antena 3 a vorbit despre “ Raportări financiare în IFRS vs. raportări în RAS: de la profit la pierdere și înapoi", cu o expunere privind celebrul caz Panama Papers. Printre altele acesta a afirmat și faptul că pentru a produce bani și a avea o platformă potrivită “trebuie să avem o educație performantă, infrastructură competitivă în comparție cu vecinii noștri, însă nu le avem și din acest motiv suntem într-un cerc vicios".

Adrian Bența, consultant fiscal a vorbit despre “Efectul invalidării codului de TVA prin declarația 088; Recalificarea tranzacțiilor de către autoritatea fiscală” explicând faptul că "Declarația 088 a fost desemnată inamicul nr. 1 al lumii".

Din partea Curții de Conturi domnul Alexandru Costache a abordat tema prețurilor de transfer, un subiect cu dimensiuni interdisciplinare de natură juridică, dar și economică având implicații micro și macroeconomice, un subiect cu abordare internațională, la nivelul unor organizații importante precum O.E.C.D. Despre “Taxare inversă cu TVA; facilități de TVA la vânzare în programul “Prima Casă”; „de-registrarea” ca plătitor de TVA” domnul Prof. univ. dr. Gh. Piperea, partener coordonator Piperea și Asociaţii a expus avantajele taxării inverse, facilități privind TVA la vânzarea prin programul ”Prima casă”, capcanele programului ”Prima casă” și ale cotei de 5 % TVA și consecințele anulării înregistrării din oficiu în scopuri de TVA și a concluzionat cu faptul că “sunt 263.000 de societăți care lucrează în pierdere de mai mult de 9 ani de zile în România. Toate aceste societăți ar fi trebuit să fie dizolvate iar dacă au ramas în viață ar trebui să se aducă un capital de 103 milioane de lei. Unele dintre ele sunt hipercorporații și nu își pune nimeni întrebarea cum pot aceste societăți să continue să existe cu 3000-4000 de angajați având pierderi. Răspunsul este că se încalcă legea”.

Cea de-a doua zi a conferinței a fost deschisă de Dr. Alexandru Dimitriu, partener Piperea și Asociaţii cu tema “Aspecte inedite cu privire la reorganizarea judiciară” ți trei subteme care “excită interesul în prezent: impozitarea sumelor tăiate prin plan, modificarea planului ca urmare a admiterii unei contestații la tabelul definitiv și refuzul administratorului judiciar de a întocmi procesul verbal al adunării creditorilor de votare a planului”.

“Regimul juridic al creanţelor curente” a fost dezbătut de doamna Claudia Roșianu, consilier juridic, Direcția Elaborare Acte Normative din cadrul Ministerului Justiției urmată de doamna judecător la Curtea de Apel Brașov - Marcela Comşa care a precizat faptul că “Ne punem problema dacă există totuşi un dezechilibru al concurenței pentru că se permite conversia creanțelor bugetare în acțiuni numai pentru o anumită categorie de societăți"

Lucrările conferinței s-au încheiat cu expunerea domnului Drd. Alexandru Rățoi-Pârvu, avocat Piperea şi Asociaţii cu tema “Insolvența vs Darea în plată”, analizând chestiunea impozitului pe transferul dreptului de proprietate. Despre darea în plată, domnul Drd. Alexandru Rățoi-Pârvu a menționat că sub formă arhaică aceasta “apare în Cartea românească de învățătură pe la cca 1650” iar despre varianta modernă “se vorbește și într-o carte de drept civil roman scrisa în limba franceză în anul 1880”, autorul făcând precizarea că “darea în plată a imobilului ipotecat este o modaliate alternativă de plată, facultativă pentru debitor; în principal, plata se face în bani dar, la opțiunea debitorului, plata se face cu imobilul”.

Fiecare secțiune a fost urmată de dezbateri libere cu întrebări și răspunsuri. La eveniment au participat peste 200 de persoane, reprezentând avocaţi, practicieni în insolvenţă, magistraţi, executori judecătoresti, notari, registratori de proprietate, recuperatori de creanţe, studenți dar şi oameni de afaceri din partea sindicatelor şi patronatelor.

Conform tradiţiei, toate lucrările conferinței Dreptul Afacerilor 2016 vor fi publicate în Revista Curierul Judiciar într-un număr special dedicat evenimentului.

Evenimentul a beneficiat de susținerea Baroului București și a Camerei Consultanților Fiscali.

Sponsorul principal al evenimentului Legalis – Biblioteca juridică online a oferit participanților acces gratuit, timp de două luni, la Modulul Legalis Standard .

Diana Ionescu
Marketing Manager
Telefon: 0786.261.973
E-mail: diana.ionescu@beck.ro


Detalii
ARTICOL AV DR. FLORIN CIUTACU

Avocat. Dr. Florin Ciutacu a fost inclus, începând cu data de 22 ianuarie 2016, de către Comisia de Arbitraj din Beijing, în Panel-ul arbitrilor din Centrul Internațional de Arbitraj Beijing.

Detalii
Florin Ciutacu, inclus în Lista Recomandată de Arbitrii ai Curții Internaționale de Arbitraj Comercial şi Industrie a Ucrainei

Av. dr. Florin Ciutacu va fi inclus în Lista Recomandată de Arbitrii ai Curții Internaționale de Arbitraj Comercial la Camera de Comerț și Industrie a Ucrainei, începând cu data de 1 mai 2016, potrivit Deciziei Prezidiului Camerei de Comerț și Industrie a Ucrainei nr. 10 (7) din 16 martie 2016.                                                                                          Detalii


- Bucureşti, aprilie 2016

Editura C.H. Beck, în parteneriat cu SCA Piperea şi Asociaţii continuă tradiţia ultimilor 11 ani, cu ediţia a XII-a a Conferinţei Dreptului Afacerilor, în perioada 20-21 mai 2016, la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, sala Aula Magna.

Conferinţa Dreptul Afacerilor 2016 - Drept societar, drept fiscal și insolvența - constituie un prilej de analiză şi dezbatere a aspectelor de noutate din viaţa societăţilor care sunt confruntate, şi anul acesta cu o nouă modificare masivă a legislaţiei, de data aceasta cea din domeniul fiscal – intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2016 a Noului Cod fiscal.


În deschiderea oficială, discursul de întâmpinare va fi susținut de către domnul conf. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias , Decan al Facultăţii de Drept din Universitatea Bucureşti.

Structurată pe trei paneluri de discuții, drept societar, drept fiscal și insolvența, pe parcursul celor două zile, Conferinţa Dreptul Afacerilor 2016 constituie cadru de dezbateri pentru subiecte de actualitate precum abuzul de drept de vot în societățile comerciale, schimbarea prototipului societar: de la societatea pe acțiuni, la societatea cu răspundere limitată, reorganizarea judiciară și ajutorul de stat, recalificarea tranzacțiilor de către autoritatea fiscală, insolvența vs darea în plată, respectiv aspecte inedite cu privire la reorganizarea judiciară

Ediţia a XII-a a Conferinţei Dreptului Afacerilor - Drept societar, drept fiscal și insolvența, reunește reprezentanți ai Ministerului Justiției, Consiliului Concurenței Tribunalului Bucureşti, Baroului Dolj, Curții de Conturi, Curții de Apel Brașov și specialişti, cadre didactice şi practicieni în Dreptul Afacerilor (judecători, avocaţi, practicieni în insolvenţă, specialişti bancari) atât din Bucureşti, cât şi din țară.

Conferinţa se adresează tuturor practicienilor dreptului (avocaţi, practicieni în insolvenţă, magistraţi, executori judecătoresti, notari, registratori de proprietate, recuperatori de creanţe), dar şi oamenilor de afaceri, sindicatelor şi patronatelor. Tematica propusă este foarte bogată şi o puteţi consulta în programul conferinţei AICI

Evenimentul, organizat de SCA Piperea și Asociații, Universitatea București, Facultatea de Drept și Editura C.H. Beck, va avea loc în zilele de 20 și 21 mai în Aula Magna a Facultății de Drept din cadrul Universității București și este sponsorizat de Legalis – Biblioteca juridică online

Conform tradiţiei, toate lucrările conferinței Dreptul Afacerilor 2016 vor fi publicate în Revista Curierul Judiciar într-un număr special dedicat evenimentului.

Acreditări și ore profesionale
• Acreditare INPPI: în curs de confirmare
• Acreditare INPPA: în curs de confirmare
• Camera Consultanților Fiscali: 5 ore de pregătire profesională


Data maximă de înscriere pentru Conferinţa Dreptul Afacerilor 2016 este 15 mai 2016 Detaliile privind programul conferinţei, temele şi modalităţile de înscriere se pot obţine prin email pe adresa marketing@beck.ro sau prin telefon: 021/410.08.47 sau completând formularul disponibil online

Parteneri media:

ParteneriPersoana de contact:
Diana Ionescu

Marketing Manager
Telefon: 0786.261.973
E-mail: diana.ionescu@beck.ro


Detalii
AV.DR. FLORIN CIUTACU, AVOCAT IN CAZUL

Potrivit comunicatului, remis presei chiar astăzi, 26 iunie, postul de televiziune Pro Tv a fost acţionat în judecată prin introducerea acţiunii de către avocatul familiei Groman, respectiv profesor doctor Avocat Florin Ciutacu

Detalii
Aparitie Nasul TV

La ora 09.00: Av.Dr. Florin CIUTACU - Interviu la Nasul TV. Tema: Invatamantul Juridic si accesul la profesiile juridice in Romania - In cursul zilei de 30 septembrie se va prezenta in reluare, la diferite oreINTERVIU AV. DR. FLORIN CIUTACU

Reprezentantul soților din Marea Britanie oferă răspunsuri clare în legătură cu un conflict legat de imagine și nu numai.
Avocat dr. Florin Ciutacu a răspuns întrebărilor , în exclusivitate pentru Blasting News. El reprezintă cazul familiei Groman de la Londra în litigiul cu postul de televiziune Pro Tv.

Detalii
INTERVIU AV. DR. FLORIN CIUTACU

Avocatul Florin Ciutacu, specialist în drept internaţional şi judecător la Curtea de Arbitraj de la Viena, declara în luna ianuarie, pentru „Adevărul“ ... (...)

Detalii
INTERVIU AV. DR. FLORIN CIUTACU

"Orice ar zice Comisia Europeană, decizia ICSID primează" - Avocat Dr. Florin Ciutacu

Detalii
INTERVIU AV. DR. FLORIN CIUTACU

Ministerul Mediului cere îndeplinirea anumitor condiţii pentru a emite avizele“, a afirmat avocatul Florin Ciutacu, care este şi judecător la Curtea de Arbitraj de la Viena ... (...)

Detalii
AV. DR. FLORIN CIUTACU

ORGANIZATOR AL CONFERINTEI INTERNATIONALE - REGIMUL JURIDIC AL INVESTITIILOR SI OPORTUNITATI DE A INVESTI IN ROMANIA, SHANGHAI, 31 MARTIE-7 APRILIE 2015

INTERVIU AV. DR. FLORIN CIUTACU

Nu exista o cultura a arbitrajlui in Romania !

Detalii
INTERVIU AV. DR. FLORIN CIUTACU

Avocat Florin Ciutacu, arbitru la Viena: Un litigiu se rezolvă mai repede la o Curte de Arbitraj

Detalii
ARTICOL AV DR. FLORIN CIUTACU

Rezerva proprietății în dreptul comparat

Detalii
AV DR FLORIN CIUTACU, SPEAKER

Seminar de instruire: NCC și NCPC / 5 februarie 2014, Brașov

Detalii
ARTICOL AV DR FLORIN CIUTACU

Garanțiile de executare a obligațiilor

Detalii
AV DR FLORIN CIUTACU, SPEAKER

Corelația dintre dispozițiile NCC, NCPC, Legea medierii și legislația proprietății intelectuale – București, 9 mai 2013

Detalii
INTERVIU AV DR. FLORIN CIUTACU

Avocatul Florin Ciutacu, in Baia Mare. Dezbateri pe marginea Noului Cod Civil

Detalii
AV DR. FLORIN CIUTACU, AUTOR

Drept civil - Teoria generala a obligatiilor

Detalii
AV. DR. FLORIN CIUTACU, OPINIE

Contactat de redacția FLUX24, domnul avocat Florin Ciutacu a dat o declaratie in cazul lui Victor Ponta.

Detalii
AV. DR FLORIN CIUTACU, PROCES DE PLAGIAT CU GUVERNUL ROMANIEI

Contactat de redacția FLUX24, domnul avocat Florin Ciutacu a dat o declaratie in cazul lui Victor Ponta.

Detalii
DR. FLORIN CIUTACU CASTIGA PROCESUL IMPOTRIVA LUI DAN PURIC

Platytera a cedat dreptul de distribuţie exclusivă editurii Themis Cart, al cărei asociat unic şi administrator este juristul Florin Ciutacu.

Detalii
AV. DR. FLORIN CIUTACU CONFERENTIAZA LA BRASOV

Seminar pe tema noului Cod Civil la CCI Braşov

Detalii
AV. DR FLORIN CIUTACU - SPEAKER LA CONFERINTA ORGANIZATA DE BAROUL MEHEDINTI

Conferinţa sustinuta de dl. Dr. Florin Ciutacu in cadrul Baroului Mehedinti va avea loc la Dr. Tr. Severin în ziua de sambătă, 29 ianuarie 2011, incepand cu ora 09:00.

Detalii
AV. DR. FLORIN CIUTACU, SPEAKER IN CADRUL CONFERINTEI ORGANIZATE LA CHISINAU

Conferinţă ştiinţifică internaţională

Detalii
AVOCAT DR. FLORIN CIUTACU, COAUTOR LA LUCRARII

Coautor pentru cartea "Regulating Unfair Banking Practices in Europe: The Case of Personal Suretyships"

Detalii
AVOCAT DR. FLORIN CIUTACU, COAUTOR AL LUCRARII

Coautor "Handbuch zum deutschen und europäischen Bankrecht"

Detalii
AV DR. FLORIN CIUTACU, PARTICIPANT LA CONFERINTA

International Conference on Public Policy, Good Morals and Social Justice in European Private Law – Groningen, 26-27 octombrie 2012

Detalii
AV. DR. FLORIN CIUTACU, SPEAKER LA BAIA MAREDetalii
AV. DR. FLORIN CIUTACU, MEMBRU AL ACADEMIEI PRIVATISTILOR EUROPENIDetalii
AV DR. FLORIN CIUTACU, membru al PrietenilorDetalii
AV. DR. FLORIN CIUTACU, INTERVIU

Avocatul Florin Ciutacu: "Unii avocati pun deasupra oricarui principiu moral, iar uneori incalcand chiar si reguli de drept, atragerea de clientela"

Detalii
AV DR. FLORIN CIUTACU - POSIBIL LITIGIU CU CCIG

Un avocat român ar putea acționa în instanță Camera de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva

Detalii
AV DR FLORIN CIUTACU, INTERVIU

Avocatul Florin Ciutacu: "Noul Cod Civil ofera un cadru de dezvoltare de business fara a crea exclusivitati pe areale geografice"

Detalii
AV DR FLORIN CIUTACU, INTERVIU

Avocatul Florin Ciutacu: "Legiuitorul trebuie sa promoveze mai mult noile reglementari juridice in spatiul public"

Detalii
AV. DR. FLORIN CIUTACU, SPEAKER

Noul Cod Civil. Conditiile de validitate a contractului. Efectele contractului. Garantii personale si garantii reale

Detalii
AV. DR. FLORIN CIUTACU - INTERVIU

Ciutacu: Codul Civil nu tine cont de prevederile a doua coduri europene in materie

Detalii
AV. DR. FLORIN CIUTACU, SPEAKER

Avocatii vranceni au fost instruiti despre Noul Cod Civil, de profesorul universitar Florin Ciutacu

Detalii
AV. DR. FLORIN CIUTACU, SPEAKER

Dezbaterile despre noul Cod Civil continua

Detalii
AV. DR. FLORIN CIUTACU, SPEAKER

Noul Cod Civil. Conditiile de validitate a contractului. Efectele contractului. Garantii personale si garantii reale

Detalii
AV DR. FLORIN CIUTACU, ARBITRUDetalii
AV. DR. FLORIN CIUTACU, MEDIATOR SI ARBITRU LA GENEVADetalii

Termen Tribunalul Bucuresti - 4 decembrie 2015DetaliiIstoric evenimente:


Nr: Denumire eveniment: Data:
1